حمایت از حیوانات بی سرپرست

ما انجمن حمایت از حیوانات نیستیم. ما خدمات زنده گیری حیوانات را انجام نمی دهیم. شرایط حمایتی درمانگاه ما را بخوانید بعد تماس بگیرید. ما رایگان کار نمی کنیم. از جایی بودجه ای نمی گیریم. 

درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری با افتخار اعلام می دارد که حامی حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست می باشد. شرایط حمایتی درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری به شرح زیر می باشد:

الف) کلیه هزینه های درمانی حیوانات آسیب دیده بی سرپرست دارای ۳۰ درصد تخفیف در خدمات و ۱۰ درصد تخفیف در مواد مصرفی می باشد. 

ب) پذیرش حیوانات آسیب دیده بی سرپرست فوری بوده ولی شخص آورنده باید مسئولیت نگهداری حیوان را به عهده بگیرد و برای آن در درمانگاه تشکیل پرونده بدهد. 

ج) ویزیت، واکسیناسیون و درمان های ضد انگلی برای حیوانات آسیب دیده بی سرپرست با تخفیف ۳۰ درصدی ارائه می گردد. 

د) درمانگاه از پذیرش حیواناتی که فرد آورنده حاضر به پذیرش سرپرستی آن نباشد معذور است. 

ن) درمانگاه از نگهداری حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درون و بیرون درمانگاه معذور است. لطفا در این مورد سوال نفرمائید. 

و) شرایط فوق با توجه به امکانات و توان مالی درمانگاه بوده و شخص پیدا کننده حیوان در صورت لزوم (اگر توان مالی کافی را برای پرداخت هزینه های ۳۰% تخفیف ندارد) باید هزینه های بهداشتی و درمانی حیوان آسیب دیده را از طرق عام المنفعه یا از سایر مجاری حمایتی کسب نموده و به درمانگاه پرداخت نماید. حامی عزیز، درمانگاه نمی تواند به صورت عام المنفعه اداره شود. 

ه) با توجه به اینکه برنامه ریزی درمانگاه به این صورت است که شخص آورنده حیوان آسیب دیده باید مسئولیت نگهداری حیوان را بپذیرد، درمانگاه فقط برای بار اول آن حیوان به خصوص را (حیوان آسیب دیده را) به صورت حمایتی درمان می نماید و بدیهی است که سایر هزینه های درمانی و بهداشتی پس از بهبودی حیوان (مراجعات بعدی) به صورت عادی محاسبه شده و قابل پرداخت است. 

ی) پذیرش حیوان برای مراجعان حامی حیوانات پس از دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی فرد آورنده حیوان و اخذ تعهد (مبنی بر عدم سوء استفاده از نام نیک حامیان حیوانات) و تشکیل پرونده امکان پذیر خواهد بود. 

injured-cat

و در آخر سخنی با دوستداران و حامیان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

با توجه به مشاهده سوء استفاده برخی از افراد از عنوان “حمایت از حیوانات” و سابقه بد برخی از افراد در این راستا (تجارت، کسب سود از طریق تحریک احساسات عمومی، آبروریزی، و …) حامیان واقعی حیوانات توجه فرمایند که هر مرکز درمانی هزینه های جاری خود را دارد و با پرداخت این هزینه هاست که می تواند به کار خود ادامه دهد. مدیریت درمانگاه پس از بررسی های مختلف و کسب نظر صاحب نظران در این حوزه، شرایط بالا را جهت رفاه حال حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست وضع نموده است با این حال از هر گونه پیشنهاد سازنده و انتقاد دلسوزانه و خیرخواهانه در این زمینه استقبال می نماید.

ما را در بهبود خدمات بهداشتی و درمانی به حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست کمک نمایید. 

با تشکر 

درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری

تاریخ به روز رسانی: ۱ تیر ماه ۱۳۹۷

06-animal-injury-pain-bs-425km071411