مشتریان ویژه (VIP)

درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری به منظور ارج نهادن به مشتریان خود، خدماتی ویژه را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که برای بهره مند شدن از این مزایا، ابتدا لازم است تا جهت عضویت در باشگاه مشتریان ویژه اقدام فرمائید.

مزایای عضویت در گروه مشتریان ویژه به شرح زیر می باشد:

الف) صدور کارت عضویت باشگاه مشتریان ویژه درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری
ب) صدور وقت ویزیت فوری و در اولویت قرار گرفتن جهت دریافت خدمات درمانی درمانگاه
ج) بیمه خدمات درمانی حیوان خانگی شما به مدت یکسال
د) رایگان بودن خدمات درمانی حیوان خانگی شما به مدت یکسال
ه) ارائه ۲۰ درصد تخفیف جهت محصولات پت شاپ درمانگاه
و) واکسیناسیون، ضد انگل، تزریق میکروچیپ و صدور شناسنامه به صورت رایگان
ی) امکان مشاوره رایگان به مدت ده جلسه در مورد بیماری ها و حوزه های مختلف حیوان خانگی شما و ده ها امکان دیگر

 

مشتریان ویژه

جدول نوع و کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان ویژه برای مدت یک سال از زمان صدور کارت عضویت

نوعکیفیت خدمتهزینه برای هر سال
طلاییکلیه هزینه های درمانی رایگان
۲۰ درصد تخفیف در محصولات پت شاپ
اعطای وقت فوری ویزیت
بهره مندی از خدمات درمانی نوین درمانگاه
ده جلسه مشاوره رایگان
واکسیناسیون و ضد انگل رایگان
دریافت دوره ای مکمل های دارویی به صورت رایگان
پنج میلیون تومان
نقره ایکلیه هزینه های درمانی به صورت نیم بها (۵۰ درصد تخفیف)
۱۰ درصد تخفیف در محصولات پت شاپ
اعطای وقت فوری ویزیت
بهره مندی از خدمات درمانی نوین درمانگاه
۳ جلسه مشاوره رایگان
واکسیناسیون و ضد انگل نیم بها (۵۰ درصد تخفیف)
دریافت دوره ای مکمل های دارویی به صورت نیم بها
دو میلیون تومان
برنزی۱۰ درصد تخفیف در کلیه هزینه های درمانی
۵ درصد تخفیف در محصولات پت شاپ
اعطای وقت فوری ویزیت
۱ جلسه مشاوره رایگان
واکسیناسیون و ضد انگل با ۲۰ درصد تخفیف
دریافت دوره ای مکمل های دارویی با ۲۰ درصد تخفیف
پانصد هزار تومان