اطلاعات تماس

آدرس مرکزی کلینیک: تهران، یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین بیستون و میدان سلماس، داخل خود خیابان فتحی شقاقی پلاک ۱۰۷ طبقه همکف درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری

شماره تلفن درمانگاه: ۰۲۱۸۸۶۳۶۶۲۷

شماره تلفن همراه دکتر مشیری: ۰۹۱۲۳۴۰۹۸۳۵

شماره تلفن اضطراری: ۰۲۱۸۸۰۰۲۹۹۱

ما را در گوگل با نام کلینیک دامپزشکی دکتر مشیری و یا درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری جستجو نمایید تا محل دقیق جغرافیایی ما را در نقشه گوگل مشاهده نمایید. 

لینک های ما را در فضای مجازی در زیر ببینید:

گروه تلگرام درمانگاه

لینک کانال درمانگاه (همراه با عکس، فیلم و صدا، اطلاع از نرخ خدمات و کلی اطلاعات دیگر)

صفحه اینستاگرام اصلی درمانگاه (مشاهده فیلم های آموزشی)

صفحه دوم اینستاگرام درمانگاه