اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۱: بدینوسیله به اطلاع می رساند که درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور فعالیت نموده و دارای مجوز فعالیت رسمی می باشد. تمامی فعالیت های درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری بر اساس اصول سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و در راستای امور بهداشتی و درمانی کشور می باشد. مدیریت مجموعه رعایت اصول حمایت از حقوق حیوانات و مقررات بهداشتی و درمانی را بر خود واجب می داند و به آن پایبند می باشد. اتمام پیام