تشخیص سن سگ ها و گربه ها از روی دندان

تشخیص سن سگ ها و گربه ها از روی دندان یکی از بهترین راه های تشخیصی است که البته برای تخمین بهتر باید به عواملی مثل تغییرات چشم ها، خاکستری شدن مو های سر و اطراف پوزه، چهره، ظاهر و همچنین جرم های احتمالی روی دندان های حیوان نیز دقت داشت. مانند بقیه حیوانات در سگ ها و گربه ها نیز ابتدا دندان های شیری درآمده و سپس توسط دندان های دائمی جایگزین می شو
ند. دندان های شیری کوچک تر و نوک تیز تر از دندان های دائمی بوده و به رنگ سفید مایل به آبی می باشند. با بررسی میزان رشد دندان های شیری می توان سن توله سگ ها و بچه گربه ها را تشخیص داد و همچنین با بررسی میزان ساییدگی دندان های دائمی در بالغین می توان سن آ ن ها را تخمین زد.


سگ ها و گربه ها چهار نوع دندان دارند:

a
۱- دندان های پیش (INCISORES).
۲- دندان های نیش (CANINE).
۳- دندان های آسیای کوچک (PREMOLAR).
۴- دندان های آسیای بزرگ (MOLAR).
توله سگ ها دارای ۲۸ عدد دندان شیری بوده که به مرور توسط ۴۲ دندان دائمی جایگزین می شوند. بچه گربه ها نیز دارای ۲۶ عدد دندان شیری بوده که جای خود را به ۳۰ دندان دائمی می دهند.
عوامل مختلفی در تشخیص سن از روی دندان ها تأثیر می گذارند که مهمترین آن ها درست قرار گرفتن فک بالا و پایین برروی یکدیگر است و این به آن معنی است که اگر فک بالا و پایین درست برروی یکدیگر قرار نگرفته و عقب و با جلو باشند از آن جا که سایش دندان ها به طور عادی انجام نمی گیرد، تشخیص سن از طریق دندان ها نمی تواند دقیق باشد. بنابراین تشخیص سن در نژادهایی مثل پکینیز، بول داگ، باکسر و داشهوند که فک بالا و پایین شان روی هم قرار نمی گیرد با بقیه نژادها متفاوت است.
یکی دیگر از عواملی که در سرعت سایش دندان ها و تشخیص سن موثر است نوع رژیم غذایی حیوان است اگر در جیره غذایی بیشتر از غذاهای سفت و استخوان استفاده شود سرعت سایش دندان ها بالاتر از حد طبیعی می گردد.

Cats-teeth1

جدول زیر زمان بیرون آمدن دندان های شیری و دائمی در گربه و سگ را نشان می دهد:

از این زمان به بعد تشخیص سن از روی میزان سایش دندان ها و سطح سایش آن ها به شرح زیر صورت می گیرد:

در شش ماهگی سایش دندان های پیش مرکزی در فک پایین شروع می شود و تا ۵/۱ سالگی این سایش کامل می گردد از ۵/۱ سالگی تا ۲ سالگی سایش دندان پیش میانی در فک پایین شروع می شود و در ۵/۲ سالگی این دندان ها کاملاً ساییده شده اند. در ۵/۲ تا ۳ سالگی دندان های پیش مرکزی فک بالا شروع به سایش کرده و در ۵/۳ سالگی کاملاً ساییده شده اند. در سن ۵/۳ تا ۴ سالگی دندان های پیش میانی در فک بالا شروع به سایش کرده و در ۵/۴ سالگی این دندان ها کاملاً ساییده شده اند. در ۵/۴ تا ۵ سالگی دندان های پیش کناری فک پایین شروع به سایش می کنند و این سایش تا ۵/۵ سالگی طول می کشد. در ۵ سالگی هم دندان های نیش شروع به سایش می کند. در ۷ سالگی سطح سایش دندان های پیش مرکزی در فک پایین به صورت شیب دار درمی آید. در ۸ تا ۹ سالگی سطح سایش دندان های پیش میانی فک پایین هم به صورت شیب دار در می آید. در ۹ تا ۱۰ سالگی سطح سایش دندان های پیش مرکزی فک بالا به صورت شیب دار در می آید. در سن ۱۰ تا ۱۲ سالگی دندان های پیش مرکزی فک پایین می افتند بقیه دندان ها بین ۱۲ تا ۱۶ سالگی و نیش ها نیز بین ۱۶ تا ۲۰ سالگی می افتند. معمولاً بسته به نژاد و رنگ پوشش بدن از ۸ سالگی به بعد موهای سر، صورت و اطراف پوزه شروع به خاکستری شدن می کنند که این عامل نیز یکی از مواردی است که به تشخیص سن کمک می کند.

منبع: دنیای حیوانات