رزومه دکتر مشیری Dr. Moshiri CV

بسم الله الرحمن الرحیم

نام: دکتر علی مشیری

رشته تحصیلی: دکتری عمومی دامپزشکی (DVM)، دکترای تخصصی جراحی (DVSc، PhD)، پژوهشگر دوره پسا دکتری (طب بازساختی و ترمیمی)

گرایش تحقیقاتی: اورتوپدی، جراحی، مهندسی بافت، طب بازساختی، ترمیم، داروسازی، پیوند، سلول درمانی و علوم بین رشته ای مرتبط با رویش، ترمیم، جوان سازی و بازسازی بافت های آسیب دیده

متولد: ۱۶ فروردین ماه ۱۳۶۳۷

ساکن: تهران

آدرس پست الکترونیک:

dr.ali.moshiri@gmail.com

آدرس وب سایت های اینترنتی به منظور دسترسی به سوابق علمی:   نام علمی: Moshiri. A

Website 1: http://www.researchgate.net/profile/Ali_Moshiri

Website 2: http://scholar.google.com/citations?user=GVdc8foAAAAJ&hl=en

Website 3: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36716523700

Website 4: http://www.linkedin.com/profile/view?id=241934632&trk=nav_responsive_tab_profile_pic

Researcher ID: H-1851-2013

Scopus Author ID: 36716523700 (ORCID ID)

http://orcid.org/0000-0003-3967-7468

شاخص های پژوهشی:

ISI h Index=17

Scopus h Index=18, Scopus Citation=1125

Google Scholar h Index=23, i10 Index=46, Scholar Citation=1828

Research gate RG Score: 35.43 (This index is more than 92.5% of the research gate members; Research gate has more than 5 million scientific members all around the world).

سوابق تحصیلی:

دکتری عمومی دامپزشکی (۲۲۰ واحد درسی): شروع اول مهرماه ۱۳۸۲ پایان ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ دانشگاه شیراز

دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی (۶۱ واحد درسی): شروع ۱ مهرماه ۱۳۸۸ پایان ۲ تیرماه ۱۳۹۲ دانشگاه شیراز

پژوهشگر پسا دکتری (دوره اول): شروع: ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، پایان: ۱ دی ۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

سوابق کاری:

 1. مسئول هسته علمی بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، مدت: دو سال
 2. پژوهشگر: دپارتمان طب بازساختی و مهندسی بافت، پژوهشکده بیوتکنولوژی تولید مثل، پژوهشگاه ابن سینا: از ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ تا ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

نام طرح اجرا شده در پژوهشگاه ابن سینا: طراحی و ساخت داربست های درمیس نیمه نفوذی و تمام نفوذی زیست سازگار و زیست تخریب پذیر با منشا گاوی به منظور استفاده در بازسازی نقیصه های تمام ضخامت پوست و بررسی اثربخشی آن ها بر روند ترمیم پوست در مدل حیوانی رت

نام طرح اجرا شده در دانشگاه  علوم پزشکی آجا: ابداع، ساخت و کاربرد بیو ایمپلنت های استخوانی جایگزین گرافت خودی با استفاده از روش های نوین مهندسی بافت، پلیمر ها و مواد ترمیمی زیست سازگار و زیست تخریب پذیر جهت بازسازی و تسریع در روند ترمیم و افزایش کیفیت استخوان بازساختی: مطالعه تجربی فاز حیوانی

نام طرح های در دست اجرا در دانشگاه علوم پزشکی ایران:

الف) طراحی و ساخت بیوایمپلنت های سه بعدی زیست سازگار و زیست تخریب پذیر با استفاده از داربست ها، مواد دارویی محرک ترمیم و سلول های بنیادی و بررسی اثربخشی استفاده از آن ها بر روند بازسازی، ترمیم و عملکرد استخوان آسیب دیده: مطالعه تجربی در مدل حیوانی (مربوط به دوره پسا دکتری)

ب) طراحی، ساخت، توسعه و استفاده از روش های نوین مهندسی بافت و طب بازساختی در ترمیم نقائص استئوکندرال با استفاده از زیست داربست های دولایه آسلولار، چسب فیبرینی پلاکتی، سلول های بنیادی پیش تمایز یافته، کندروسیت و ماکروفاژ: مطالعات in vitro و فاز حیوانی دارای نقش قابل توجه در طب ترجمه ای

همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پایان نامه ها:

پایان نامه دکتری عمومی دامپزشکی:

عنوان: بررسی مقایسه ای روند ترمیم در ضایعات حاد و مزمن ناشی از جراحی پارگی تجربی تاندون خم کننده سطحی در خرگوش با استفاده از ترکیبات بیولوژیک و بیوتکنولوژیک تعداد صفحات: ۱ الی ۲۵۸ (به زبان فارسی)، نمره: ۲۰

استاد راهنما: آقای دکتر احمد عریان متخصص پاتولوژی مقایسه ای

پایان نامه دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی:

عنوان: طراحی، ساخت و استفاده از روش های نوین مهندسی بافت در ترمیم نقائص تاندون پس از مداخله جراحی ترمیمی با استفاده از بیوایمپلنت های نانوبیوتکنولوژیک، سلول های بنیادی و مواد زیستی تعداد صفحات: ۱ الی ۴۵۸ (به زبان انگلیسی): درجه: عالی (ممتاز)

اساتید راهنما: آقای دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی استاد بخش جراحی و رادیولوژی و آقای دکتر احمد عریان استاد بخش پاتولوژی

لیست مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی (ISI):

 1. Oryan A, Alemzadeh E, Mohammadi AA, Moshiri A. Healing potential of injectable Aloe vera hydrogel loaded by adipose-derived stem cell in skin tissue-engineering in a rat burn wound model. Cell Tissue Res. 2019 Mar 28. doi: ۱۰٫۱۰۰۷/s00441-019-03015-9. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30923912.
 2. Oryan A, Alemzadeh E, Moshiri A. Role of sugar-based compounds on cutaneous wound healing: what is the evidence? J Wound Care. 2019 Mar 2;28(Sup3b):s13-s24.  doi: 10.12968/jowc.2019.28.Sup3b.S13. PubMed PMID: 30900931.
 3. Bakhtiar H, Mazidi S A, Mohammadi Asl S, Ellini MR, Moshiri A, Nekoofar MH, Dummer PMH. The role of stem cell therapy in regeneration of dentine-pulp complex: a systematic review. Prog Biomater. 2018 Dec;7(4):249-268. doi: ۱۰٫۱۰۰۷/s40204-018-0100-7. Epub 2018 Sep 28. Review. PubMed PMID: ۳۰۲۶۷۳۶۹; PubMed Central PMCID: PMC6304177.
 4. Oryan A, Baghaban Eslaminejad M, Kamali A, Hosseini S, Moshiri A, Baharvand H. Mesenchymal stem cells seeded onto tissue-engineered osteoinductive scaffolds enhance the healing process of critical-sized radial bone defects in rat. Cell Tissue Res. 2018 Oct;374(1):63-81. doi: 10.1007/s00441-018-2837-7. Epub ۲۰۱۸ May  1. PubMed PMID: 29717356.
 5. Oryan A, Alidadi S, Bigham-Sadegh A, Moshiri A. Healing potentials of polymethylmethacrylate bone cement combined with platelet gel in the critical-sized radial bone defect of rats. PLoS One. 2018 Apr 2;13(4):e0194751. doi: ۱۰٫۱۳۷۱/journal.pone.0194751. eCollection 2018. PubMed PMID: 29608574; PubMed Central PMCID: PMC5880368.
 6. Oryan A, Alemzadeh E, Moshiri A. Potential role of propolis in wound healing:  Biological properties and therapeutic activities. Biomed Pharmacother. 2018 Feb;98:469-483. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/j.biopha.2017.12.069. Epub 2017 Dec 27. Review. PubMed PMID: ۲۹۲۸۷۱۹۴٫
 7. Oryan A, Kamali A, Moshiri A, Baharvand H, Daemi H. Chemical crosslinking of biopolymeric scaffolds: Current knowledge and future directions of crosslinked engineered bone scaffolds. Int J Biol Macromol. 2018 Feb;107(Pt A):678-688. doi:  ۱۰٫۱۰۱۶/j.ijbiomac.2017.08.184. Epub 2017 Sep 14. Review. PubMed PMID: 28919526.
 8. Mogheiseh A, Derakhshandeh A, Batebi E, Golestani N, Moshiri A. Co-relation of estrous cycle phases with uterine bacterial and fungal flora in non-pregnant female laboratory rabbits. Iran J Vet Res. 2017 Spring;18(2):128-133. PubMed PMID: 28775754; PubMed Central PMCID: PMC5534257.
 9. Shahrezaie M, Moshiri A, Shekarchi B, Oryan A, Maffulli N, Parvizi J. Effectiveness of tissue engineered three-dimensional bioactive graft on bone healing and regeneration: an in vivo study with significant clinical value. J Tissue Eng Regen Med. 2018 Apr;12(4):936-960. doi: 10.1002/term.2510. Epub 2017 Oct 6. PubMed PMID: 28714236.
 10. Oryan A, Kamali A, Moshiri A, Baghaban Eslaminejad M. Role of Mesenchymal Stem Cells in Bone Regenerative Medicine: What Is the Evidence? Cells Tissues Organs. ۲۰۱۷;۲۰۴(۲):۵۹-۸۳٫ doi: 10.1159/000469704. Epub 2017 Jun 24. Review. PubMed PMID: 28647733.
 11. Oryan A, Alidadi S, Bigham-Sadegh A, Moshiri A. Effectiveness of tissue engineered based platelet gel embedded chitosan scaffold on experimentally induced critical sized segmental bone defect model in rat. Injury. 2017 Jul;48(7):1466-1474. doi: 10.1016/j.injury.2017.04.044. Epub 2017 Apr 24. PubMed  PMID: 28460883.
 12. Alidadi S, Oryan A, Bigham-Sadegh A, Moshiri A. Comparative study on the healing potential of chitosan, polymethylmethacrylate, and demineralized bone matrix in radial bone defects of rat. Carbohydr Polym. 2017 Jun 15;166:236-248. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/j.carbpol.2017.02.087. Epub 2017 Feb 24. PubMed PMID: 28385228.
 13. Oryan A, Alidadi S, Bigham-Sadegh A, Moshiri A, Kamali A. Effectiveness of tissue engineered chitosan-gelatin composite scaffold loaded with human platelet  gel in regeneration of critical sized radial bone defect in rat. J Control Release. 2017 May 28;254:65-74. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/j.jconrel.2017.03.040. Epub 2017 Mar 29. PubMed PMID: 28363521.
 14. Oryan A, Alemzadeh E, Moshiri A. Burn wound healing: present concepts, treatment strategies and future directions. J Wound Care. 2017 Jan 2;26(1):5-19.  doi: 10.12968/jowc.2017.26.1.5. Review. PubMed PMID: 28103165.
 15. Alidadi S, Oryan A, Bigham-Sadegh A, Moshiri A. Role of platelet gel embedded within gelatin scaffold on healing of experimentally induced critical-sized radial bone defects in rats. Int Orthop. 2017 Apr;41(4):805-812. doi: ۱۰٫۱۰۰۷/s00264-016-3393-y. Epub 2017 Jan 12. PubMed PMID: 28083671.
 16. Oryan A, Sharifi P, Moshiri A, Silver IA. The role of three-dimensional pure  bovine gelatin scaffolds in tendon healing, modeling, and remodeling: an in vivo  investigation with potential clinical value. Connect Tissue Res. 2017 Sep;58(5):424-437. doi: ۱۰٫۱۰۸۰/۰۳۰۰۸۲۰۷٫۲۰۱۶٫۱۲۳۸۴۶۸٫ Epub 2016 Sep 23. PubMed PMID: 27662266.
 17. Oryan A, Alidadi S, Bigham-Sadegh A, Moshiri A. Comparative study on the role of gelatin, chitosan and their combination as tissue engineered scaffolds on healing and regeneration of critical sized bone defects: an in vivo study. J Mater Sci Mater Med. 2016 Oct;27(10):155. doi: 10.1007/s10856-016-5766-6. Epub ۲۰۱۶ Sep 2. PubMed PMID: 27590825.
 18. Moshiri A, Sharifi AM, Oryan A. Role of Simvastatin on fracture healing and osteoporosis: a systematic review on in vivo investigations. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2016 Jul;43(7):659-84. doi: 10.1111/1440-1681.12577. Review. PubMed PMID: ۲۷۰۶۱۵۷۹٫
 19. Oryan A, Alemzadeh E, Moshiri A. Biological properties and therapeutic activities of honey in wound healing: A narrative review and meta-analysis. J Tissue Viability. ۲۰۱۶ May;25(2):98-118. doi: 10.1016/j.jtv.2015.12.002. Epub 2016 Jan 23. Review. PubMed PMID: 26852154.
 20. Kazemnejad S, Khanmohammadi M, Mobini S, Taghizadeh-Jahed M, Khanjani S, Arasteh S, Golshahi H, Torkaman G, Ravanbod R, Heidari-Vala H, Moshiri A, Tahmasebi MN, Akhondi MM. Comparative repair capacity of knee osteochondral defects using regenerated silk fiber scaffolds and fibrin glue with/without autologous chondrocytes during 36 weeks in rabbit model. Cell Tissue Res. 2016 Jun;364(3):559-72. doi: 10.1007/s00441-015-2355-9. Epub 2016 Jan 29. PubMed PMID: 26822846.
 21. Oryan A, Alidadi S, Moshiri A. Platelet-rich plasma for bone healing and regeneration. Expert Opin Biol Ther. 2016;16(2):213-32. doi: 10.1517/14712598.2016.1118458. Epub 2015 Dec 4. Review. PubMed PMID: 26561282.
 22. Mobini S, Taghizadeh-Jahed M, Khanmohammadi M, Moshiri A, Naderi MM, Heidari-Vala H, Ashrafi Helan J, Khanjani S, Springer A, Akhondi MM, Kazemnejad S. Comparative evaluation of in vivo biocompatibility and biodegradability of regenerated silk scaffolds reinforced with/without natural silk fibers. J Biomater Appl. 2016 Jan;30(6):793-809. doi: 10.1177/0885328215601925. Epub ۲۰۱۵ Oct 15. PubMed PMID: 26475850.
 23. Oryan A, Kamali A, Moshiri A. Potential mechanisms and applications of statins on osteogenesis: Current modalities, conflicts and future directions. J Control Release. 2015 Oct 10;215:12-24. doi: 10.1016/j.jconrel.2015.07.022. Epub 2015 Jul 28. Review. PubMed PMID: 26226345.
 24. Mobini S, Khanmohammadi M, Heidari-Vala H, Samadikuchaksaraei A, Moshiri A, Kazemnejad S. Tissue Engineering and Regenerative Medicine in Iran: Current State of Research and Future Outlook. Mol Biotechnol. 2015 Jul;57(7):589-605. doi: 10.1007/s12033-015-9865-2. Review. PubMed PMID: 25902751.
 25. Moshiri A, Shahrezaee M, Shekarchi B, Oryan A, Azma K. Three-Dimensional Porous Gelapin Simvastatin Scaffolds Promoted Bone Defect Healing in Rabbits. Calcif Tissue Int. 2015 Jun;96(6):552-64. doi: 10.1007/s00223-015-9981-9. Epub 2015 Mar 25. PubMed PMID: 25804980.
 26. Moshiri A, Oryan A, Meimandi-Parizi A. Synthesis, development, characterization and effectiveness of bovine pure platelet gel-collagen-polydioxanone bioactive graft on tendon healing. J Cell Mol Med. 2015 Jun;19(6):1308-32. doi: ۱۰٫۱۱۱۱/jcmm.12511. Epub 2015 Feb 20. PubMed PMID: 25702535; PubMed Central PMCID: PMC4459846.
 27. Namazi F, Abbaszadeh Hasiri M, Oryan A, Moshiri A. Hemangiopericytoma in a young dog: Evaluation of histopathological and immunohistochemical features. Vet  Res Forum. 2014 Spring;5(2):157-60. PubMed PMID: 25568712; PubMed Central PMCID:  PMC4279629.
 28. Oryan A, Moshiri A, Meimandi-Parizi A, Maffulli N. Role of xenogenous bovine  platelet gel embedded within collagen implant on tendon healing: an in vitro and  in vivo study. Exp Biol Med (Maywood). 2015 Feb;240(2):194-210. doi: 10.1177/1535370214554532. Epub ۲۰۱۴ Oct 22. PubMed PMID: 25341879; PubMed Central PMCID: PMC4935317.
 29. Moshiri A, Oryan A, Meimandiparizi A, Maffulli N. Collagen implants in experimental tendon injury in rabbits: a clinical, ultra-structural and biomechanical investigation. J Biol Regul Homeost Agents. 2014 Jul-Sep;28(3):381-97. PubMed PMID: 25316127.
 30. Oryan A, Alidadi S, Moshiri A, Bigham-Sadegh A. Bone morphogenetic proteins:  a powerful osteoinductive compound with non-negligible side effects and limitations. Biofactors. 2014 Sep-Oct;40(5):459-81. doi: 10.1002/biof.1177. Epub  2014 Oct 4. Review. PubMed PMID: ۲۵۲۸۳۴۳۴٫
 31. Oryan A, Moshiri A, Meimandi-Parizi A. Role of embedded pure xenogenous bovine platelet gel on experimental tendon healing, modelling and remodelling. BioDrugs. 2014 Dec;28(6):537-56. doi: 10.1007/s40259-014-0107-0. PubMed PMID: 25227180.
 32. Oryan A, Mohammadalipour A, Moshiri A, Tabandeh MR. Topical Application of Aloe vera Accelerated Wound Healing, Modeling, and Remodeling: An Experimental Study. Ann Plast Surg. ۲۰۱۶ Jan;77(1):37-46. doi: 10.1097/SAP.0000000000000239. PubMed PMID: ۲۵۰۰۳۴۲۸٫
 33. Moshiri A, Oryan A, Meimandi-Parizi A, Koohi-Hosseinabadi O. Effectiveness of xenogenous-based bovine-derived platelet gel embedded within a three-dimensional  collagen implant on the healing and regeneration of the Achilles tendon defect in rabbits. Expert Opin Biol Ther. 2014 Aug;14(8):1065-89. doi: 10.1517/14712598.2014.915305. Epub 2014 May 19. PubMed PMID: 24840092; PubMed Central PMCID: PMC4743604.
 34. Oryan A, Alidadi S, Moshiri A, Maffulli N. Bone regenerative medicine: classic options, novel strategies, and future directions. J Orthop Surg Res. 2014 Mar 17;9(1):18. doi: 10.1186/1749-799X-9-18. Review. PubMed PMID: 24628910; PubMed Central PMCID: PMC3995444.
 35. Oryan A, Moshiri A, Meimandi-Parizi A. In vitro characterization of a novel tissue engineered based hybridized nano and micro structured collagen implant and its in vivo role on tenoinduction, tenoconduction, tenogenesis and tenointegration. J Mater Sci Mater Med. 2014 Mar;25(3):873-97. doi: ۱۰٫۱۰۰۷/s10856-013-5110-3. Epub 2013 Dec 11. PubMed PMID: 24327109.
 36. Oryan A, Mohammadalipour A, Moshiri A, Tabandeh MR. Avocado/soybean unsaponifiables: a novel regulator of cutaneous wound healing, modelling and remodelling. Int Wound J. 2015 Dec;12(6):674-85. doi: 10.1111/iwj.12196. Epub 2013 Dec 10. PubMed PMID: ۲۴۳۲۱۰۱۲٫
 37. Oryan A, Moshiri A, Meimandi-Parizi A. Implantation of a novel tissue-engineered graft in a large tendon defect initiated inflammation, accelerated fibroplasia and improved remodeling of the new Achilles tendon: a comprehensive detailed study with new insights. Cell Tissue Res. 2014 Jan;355(1):59-80. doi: ۱۰٫۱۰۰۷/s00441-013-1726-3. Epub 2013 Oct 8. PubMed PMID: 24100687.
 38. Meimandi-Parizi A, Oryan A, Moshiri A. Tendon tissue engineering and its role on healing of the experimentally induced large tendon defect model in rabbits: a comprehensive in vivo study. PLoS One. 2013 Sep 5;8(9):e73016. doi: ۱۰٫۱۳۷۱/journal.pone.0073016. eCollection 2013. PubMed PMID: 24039851; PubMed Central PMCID: PMC3764104.
 39. Oryan A, Moshiri A, Parizi AM, Maffulli N. Implantation of a novel biologic and hybridized tissue engineered bioimplant in large tendon defect: an in vivo investigation. Tissue Eng Part A. 2014 Feb;20(3-4):447-65. doi: ۱۰٫۱۰۸۹/ten.TEA.2013.0053. Epub 2013 Oct 12. PubMed PMID: 24004331; PubMed Central PMCID: PMC3926161.
 40. Oryan A, Moshiri A, Parizi Meimandi A, Silver IA. A long-term in vivo investigation on the effects of xenogenous based, electrospun, collagen implants  on the healing of experimentally-induced large tendon defects. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2013 Sep;13(3):353-67. PubMed PMID: 23989257.
 41. Moshiri A, Oryan A, Meimandi-Parizi A. Role of tissue-engineered artificial tendon in healing of a large Achilles tendon defect model in rabbits. J Am Coll Surg. 2013 Sep;217(3):421-441.e8. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2013.03.025. Epub 2013 Jun 29. PubMed PMID: 23816385.
 42. Meimandi-Parizi A, Oryan A, Moshiri A. Role of tissue engineered collagen based tridimensional implant on the healing response of the experimentally induced large Achilles tendon defect model in rabbits: a long term study with high clinical relevance. J Biomed Sci. 2013 May 14;20:28. doi: 10.1186/1423-0127-20-28. PubMed PMID: ۲۳۶۷۲۳۰۳; PubMed Central PMCID: PMC3663701.
 43. Moshiri A, Oryan A, Meimandi-Parizi A, Silver IA, Tanideh N, Golestani N. Effectiveness of hybridized nano- and microstructure biodegradable, biocompatible, collagen-based, three-dimensional bioimplants in repair of a large tendon-defect model in rabbits. J Tissue Eng Regen Med. 2016 Jun;10(6):451-65. doi: 10.1002/term.1740. Epub 2013 May 2. PubMed PMID: ۲۳۶۳۷۰۹۳٫
 44. Meimandi-Parizi A, Oryan A, Moshiri A, Silver IA. Novel application of a tissue-engineered collagen-based three-dimensional bio-implant in a large tendon defect model: a broad-based study with high value in translational medicine. Tissue Cell. ۲۰۱۳ Aug;45(4):282-94. doi: 10.1016/j.tice.2013.03.005. Epub 2013 Apr 28. PubMed PMID: 23627994.
 45. Moshiri A, Oryan A, MeimandiParizi A. A novel application of biosynthetic tissue-engineered tridimensional implant on large tendon defects: a comprehensive, detailed, in vivo investigation with significant clinical value. Connect Tissue Res. ۲۰۱۳;۵۴(۳):۲۲۷-۴۳٫ doi: 10.3109/03008207.2013.787419. Epub 2013 Apr 15. PubMed PMID: 23509953.
 46. Oryan A, Moshiri A, Meimandi Parizi A. Alcoholic extract of tarantula cubensis improves sharp ruptured tendon healing after primary repair in rabbits.  Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2012 Dec;41(12):554-60. PubMed PMID: 23431525.
 47. Oryan A, Tabatabaei Naeini A, Moshiri A, Mohammadalipour A, Tabandeh MR. Modulation of cutaneous wound healing by silymarin in rats. J Wound Care. 2012 Sep;21(9):457-64. PubMed PMID: 22990400.
 48. Oryan A, Moshiri A, Meimandi Parizi AH, Raayat Jahromi A. Repeated administration of exogenous Sodium-hyaluronate improved tendon healing in an in vivo transection model. J Tissue Viability. 2012 Aug;21(3):88-102. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/j.jtv.2012.06.002. Epub 2012 Jul 4. PubMed PMID: 22766020.
 49. Oryan A, Moshiri A, Raayat AR. Novel application of Theranekron® enhanced the structural and functional performance of the tenotomized tendon in rabbits. Cells Tissues Organs. 2012;196(5):442-55. doi: 10.1159/000337860. Epub 2012 Jun 19. PubMed PMID: 22722667.
 50. Oryan A, Moshiri A. Recombinant fibroblast growth protein enhances healing ability of experimentally induced tendon injury in vivo. J Tissue Eng Regen Med.  2014 Jun;8(6):421-31. doi: ۱۰٫۱۰۰۲/term.1534. Epub 2012 Jun 11. PubMed PMID: 22689441.
 51. Oryan A, Moshiri A, Meimandi-Parizi AH. Short and long terms healing of the experimentally transverse sectioned tendon in rabbits. Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol. 2012 Apr 26;4(1):14. doi: 10.1186/1758-2555-4-14. PubMed PMID: ۲۲۵۳۷۶۰۳; PubMed Central PMCID: PMC3438086.
 52. Moshiri A, Oryan A. Structural and functional modulation of early healing of  full-thickness superficial digital flexor tendon rupture in rabbits by repeated subcutaneous administration of exogenous human recombinant basic fibroblast growth factor. J Foot Ankle Surg. 2011 Nov-Dec;50(6):654-62. doi: 10.1053/j.jfas.2011.05.002. Epub 2011 Jun 16. PubMed PMID: 21683624.
 53. Oryan A, Moshiri A. A long term study on the role of exogenous human recombinant basic fibroblast growth factor on the superficial digital flexor tendon healing in rabbits. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2011 Jun;11(2):185-95. PubMed PMID: 21625055.
 54. Razavi SM, Oryan A, Rakhshandehroo E, Moshiri A, Mootabi Alavi A. Eimeria species in wild rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Fars province, Iran. Trop Biomed. 2010 Dec;27(3):470-5. PubMed PMID: 21399588.
 55. Oryan A, Moshiri A, Meimandiparizi AH. Effects of sodium-hyaluronate and glucosamine-chondroitin sulfate on remodeling stage of tenotomized superficial digital flexor tendon in rabbits: a clinical, histopathological, ultrastructural, and biomechanical study. Connect Tissue Res. 2011;52(4):329-39. doi: 10.3109/03008207.2010.531332. Epub ۲۰۱۰ Nov 30. PubMed PMID: 21117902.
 56. SHARIFI, AM., MOSHIRI, A., & ORYAN, A. 2016. Articular cartilage regenerative medicine: Classic options, novel strategies and future directions. Curr Orthop Pract. “In Press”. Corresponding Author
 57. ORYAN, A., ALIDADI, S. & MOSHIRI, A. 2015. Osteosarcoma: Current concepts, challenges and future directions. Curr Orthop Pract, 26, 181-198.
 58. ORYAN, A., MOSHIRI, A. & MEIMANDI-PARIZI, A. 2013. Graft selection in ACL reconstructive surgery: past, present, and future. Curr Orthop Pract, 24, 321-333.
 59. Oryan A, Alidadi S and Moshiri A. Application of Collagen Implants in Achilles Tendon Injuries. Review Article J Sports Med Doping Stud 6: 169. DOI: ۱۰٫۴۱۷۲/۲۱۶۱-۰۶۷۳٫۱۰۰۰۱۶۹
 60. Oryan A, Kamali A, Moshiri A, Shahrezaie M. Current Options and Future Directions for Managing Osteoporosis: An update. Editorial J Sports Med Doping Stud 5: S2-e001. DOI: 10.4172/2161-0673.S2-e001.
 61. Moshiri A, Oryan A. Tendon and Ligament Tissue Engineering, Healing and Regenerative Medicine. Review Article J Sports Med Doping Stud 2013, 3: 126. DOI: ۱۰٫۴۱۷۲/۲۱۶۱-۰۶۷۳٫۱۰۰۰۱۲۶
 62. Moshiri A, Oryan A. Role of tissue engineering in tendon reconstructive surgery and regenerative medicine: Current concepts, approaches and concerns. Hard Tissue. 2012 Dec 29;1(2):11.
 63. Moshiri A, Oryan A, Meimandi-Parizi A. Role of stem cell therapy in orthopaedic tissue engineering and regenerative medicine: a comprehensive review of the literature from basic to clinical application. Hard Tissue 2013 May ۲۰;۲(۴):۳۱٫
 64. Moshiri A, Oryan A. Role of platelet-rich plasma in soft and hard connective tissue healing: an evidence-based review from basic to clinical application. Hard Tissue 2013 Jan 31;2(1):6.
 65. Oryan A, Moshiri A. Exogenous acellular synovial fluid as a new therapeutic option in tissue engineering and regenerative medicine. Hard Tissue 2013 Mar 22;2(3):21.
 66. Oryan A, Alidadi S, Moshiri A. Current concerns regarding healing of bone defects. Hard Tissue ۲۰۱۳ Feb 26;2(2):13.
 67. Oryan A, Moshiri A, Sharifi P. Advances in injured tendon engineering with emphasis on the role of collagen implants. Hard Tissue. 2012 Dec 29;1(2):12
 68. Oryan, A, Moshiri A. Tissue Engineering: Alternative Option in Managing Large and Massive Tissue Deficits. Tropical Medicine & Surgery, 2013 1, e101. doi: ۱۰٫۴۱۷۲/۲۳۲۹-۹۰۸۸٫۱۰۰۰e101.

تالیف یک فصل از کتاب انگلیسی رفرانس

Mohamadreza Baghaban-Eslaminejad,. Ahmad Oryan, Amir Kamali, Ali Moshiri. Chapter 25 – The role of nanomedicine, nanotechnology, and nanostructures on oral bone healing, modeling, and remodeling. Micro and Nano Technologies. 2017, Pages 777-832

تعداد ۸ مقاله مروری و تحقیقاتی نیز جهت بررسی به سایر مجلات ISI فرستاده شده است و یا در حال ارسال می باشد.

عضو هیات داوران مجلات علمی بین المللی

سابقه داوری حدود ۸۰ مقاله پژوهشی علمی در مجلات زیر

 1. PLOS ONE (IF > 4)
 2. Journal of Wound Care
 3. Hard Tissue
 4. OA Orthopedics
 5. OA Trauma
 6. OA Tissue engineering
 7. American Journal of Transplantation (IF > 6.5)
 8. Tissue Engineering Part A (IF > ۴)
 9. Connective Tissue Research (IF=1.78)
 10. Cell and Tissue Banking (IF>1)
 11. International Wound Journal (IF=1.6)
 12. Biomedical Materials (IF=2)
 13. PLOS Medicine (IF=16)
 14. PLOS Biology (IF=11.5)
 15. Iranian Journal of Veterinary Surgery
 16. Trauma Monthly
 17. JAMA Surgery

عضو هیات تحریریه مجلات بین المللی:

 1. Hard Tissue
 2. OA Musculoskeletal Medicine
 3. OA Orthopaedics
 4. OA Surgery
 5. OA Tissue Engineering
 6. OA Translational Research
 7. Journal of Sports Medicine and Doping Studies
 8. Translational Medicine
 9. International Journal of Anesthesiology and Research

شرکت در همایش ها و سمینار های ملی

 1. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، هفتم الی نهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت، مرکز همایش های رازی، تهران، ایران
 2. اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان ایران و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد هشتاد و هشت. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 3. همایش سراسری گاو شیری پر تولید: چالش ها و راهکار ها. سی و یکم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 4. سمینار یک روزه بروسلوز. ششم خرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 5. اولین سمپوزیوم آنفولانزای پرندگان. سی و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 6. هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، چهارم الی ششم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 7. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، هفتم الی نهم اردیبهشت ماه سال یکهزار رو سیصد و هشتاد و نه، مرکز همایش های رازی، تهران، ایران
 8. هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، دهم الی دوازدهم آذر ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 9. سمینار بیماری های مشترک انسان و حیوانات خانگی. بیست و چهارم آذرماه یک هزار و سیصد و نود. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 10. هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه هزار و سیصد و نود. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 11. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 12. چهاردهمین همایش ملی میکروبیولوژی. ۲۸ الی ۳۰ آگوست ۲۰۱۳ میلادی. تالار همایش های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران.
 13. بیست و دومین کنگره انجمن جراحان اورتوپدی ایران، ۲۱ الی ۲۵ مهرماه ۱۳۹۳، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد، تهران. ایران
 14. دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران، ۱۶-۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴٫ مرکز همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 15. نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، ۶-۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵٫ مرکز همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 16. بیستمین کنگره دامپزشکی ایران، ۱-۳ مرداد ماه ۱۳۹۷٫ مرکز همایش های مصلای حضرت امام خمینی، تهران، ایران
 17. چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی، ۱۰-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، شهرکرد، ایران

شرکت در همایش ها و سمینار های بین المللی

 1. سومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و نهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی. بیست و پنجم تا بیست و هشتم آوریل ۲۰۱۱ میلادی. جزیره کیش. ایران.
 2. دومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ (ایکلاب ۲۰۱۳). نهم و دهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 3. اولین جشنواره و همایش بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی. ۲۹-۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، مرکز همایش های بین المللی رایزن، تهران. ایران

لیست مقالات کامل و ارائه به صورت سخنرانی و حضور به صورت مدعو در همایش های دامپزشکی

 1. علی مشیری. مهندسی بافت و پزشکی بازساختی تاندون: گذشته، حال، آینده. چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی، ۱۰-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، شهرکرد، ایران

لیست مقالات ارائه شده در همایش های ملی

 1. علی مشیری. آسیب شناسی دامپزشکی و بررسی راه های اصلاح و توسه همه جانبه ی دامپزشکی متناسب با نیاز های جهانی و کشوری. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، هفتم الی نهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت، مرکز همایش های رازی، تهران، ایران
 2. احمد عریان، علی مشیری، عبدالحمید میمندی پاریزی. ارزیابی نقش اسید هیالورونیک و پریفلکس در روند ترمیم پس از جراحی پارگی کامل تاندون خم کننده سطحی انگشتان خرگوش، بیست و هشت روز پس از تنوتومی، هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، چهارم الی ششم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 3. احمد عریان، علی مشیری، علیرضا رعایت جهرمی. ارزیابی نقش استفاده از نخ بخیه دیرجذب ویکریل در ترمیم پارگی کامل تاندون خم کننده سطحی انگشتان خرگوش و بررسی خصوصیات نخ مزبور در بیست و هشت و هشتاد و چهار روزگی. هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، چهارم الی ششم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 4. علی مشیری. بررسی آماری جایگاه آموزش و پژوهش در بین دانشجویان سال چهارم، پنجم و ششم دامپزشکی. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، هفتم الی نهم اردیبهشت ماه سال یکهزار رو سیصد و هشتاد و نه، مرکز همایش های رازی، تهران، ایران
 5. احمد عریان، علی مشیری.، عبدالحمید میمندی پاریزی. مطالعه فراساختاری روند پاسخ تارچه های کلاژن به ترمیم پارگی تمام ضخامت تاندون خم کننده سطحی انگشتان خرگوش، بیست و هشت و هشتاد و چهار روز پس از جراحی ترمیمی و نقش آن در بیومکانیک تاندون. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، هفتم الی نهم اردیبهشت ماه سال یکهزار رو سیصد و هشتاد و نه، مرکز همایش های رازی، تهران، ایران
 6. علی مشیری. پیشنهاد طرحی برای ارتقا ساختار های دامپزشکی در کشور و بررسی راهکار های تعامل بخش خصوصی و دولتی دامپزشکی در جهت پیشبرد اهداف دامپزشکی در کشور. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، هفتم الی نهم اردیبهشت ماه سال یکهزار رو سیصد و هشتاد و نه، مرکز همایش های رازی، تهران، ایران
 7. علی مشیری. ضرورت شناخت و بکارگیری روش های نوین تشخیص و درمان در دامپزشکی و مقایسه اثرات سودمند آن ها در کشور های توسعه یافته با روش های تشخیص و درمان فعلی و مورد استفاده در ایران و سایر کشور های در حال توسعه. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، هفتم الی نهم اردیبهشت ماه سال یکهزار رو سیصد و هشتاد و نه، مرکز همایش های رازی، تهران، ایران
 8. علی مشیری. بررسی نقش بیمه ها در افزایش توان دامپزشکی کشور در مقایسه با سایر بخش های بهداشت و درمان و ارائه راهکار های توسعه بیمه در ساختار دامپزشکی. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، هفتم الی نهم اردیبهشت ماه سال یکهزار رو سیصد و هشتاد و نه، مرکز همایش های رازی، تهران، ایران
 9. علی مشیری، احمد عریان، عبدالحمید میمندی پاریزی. بررسی مقایسه ای نقش تشکیل عروق خونی در بدنه تاندون در مقایسه با غلاف تاندون در خواص بیومکانیک و درصد ماده خشک تاندون، بیست و هشت و هشتاد و چهار روز پس از ترمیم پارگی تمام ضخامت تاندون خم کننده سطحی انگشتان پای خرگوش. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، هفتم الی نهم اردیبهشت ماه سال یکهزار رو سیصد و هشتاد و نه، مرکز همایش های رازی، تهران، ایران
 10. علی مشیری. اشتغال دانش بنیان و کارآفرینی: از شعار تا کاربرد عملی. هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، دهم الی دوازدهم آذر ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 11. علی مشیری، نوید گلستانی، علیرضا رعایت جهرمی، احمد رضا حمیدی. بررسی چالش های پیش روی پژوهشگران ایرانی در زمینه تولید علم و انتشار یافته های علمی در حوزه دامپزشکی. هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، دهم الی دوازدهم آذر ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 12. عبدالحمید میمندی پاریزی، علی مشیری، احمد عریان، پردیس شریفی، نوید گلستانی. گزارش یک سری از موارد کارسینوم سلول های سنگفرشی در جمجمه گاو. هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه هزار و سیصد و نود. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 13. عبدالحمید میمندی پاریزی، علی مشیری، احمد عریان، فاطمه دهقانی ناژوانی، پردیس شریفی. گزارش یک مورد عفونت قارچی مزمن مقاوم به درمان در فرج اسب. هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه هزار و سیصد و نود. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 14. علی مشیری، ابوتراب طباطبایی نائینی، آیدین شجاعی تبریزی، اصغر مقیسه، احمد عریان. گزارش یک مورد هیدرونفروز ناشی از اواریوهیسترکتومی، منجر به اورمی شدید و مرگ در یک قلاده سگ نژاد پومرانین. هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه هزار و سیصد و نود. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 15. نوید گلستانی، علی مشیری. مقایسه اثر نخ های مختلف جذبی در ترمیم آسیب های میاندوراه گاو. هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه هزار و سیصد و نود. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 16. فاطمه دهقانی ناژوانی، سیف الله دهقانی ناژوانی، علی مشیری، نیلوفر صیدی. عفونت کورینه باکتریایی در اجسام غاری آلت تناسلی در یک قوچ بختیاری. هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه هزار و سیصد و نود. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 17. احمد عریان، علی مشیری، عبدالحمید میمندی پاریزی، فاطمه دهقانی ناژوانی، یزدان آریا زند، نوید گلستانی. میکزومای زیرپوستی در یک قلاده سگ. هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه هزار و سیصد و نود. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 18. احمد عریان، علی مشیری، عبدالحمید میمندی پاریزی. اثر ترانکرون بر ترمیم پارگی تجربی تاندون خم کننده سطحی در خرگوش: مطالعه تجربی. هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه هزار و سیصد و نود. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 19. احمد عریان، علی مشیری، عبدالحمید میمندی پاریزی. قابل اطمینان بودن اولتراسونوگرافی در اندازه گیری قطر تاندون خرگوش. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 20. احمد عریان، علی مشیری، عبدالحمید میمندی پاریزی. بلوغ و تفریق تارچه های کلاژن در روند ترمیم تاندون خرگوش. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 21. علی مشیری، نوید گلستانی. بیمه خدمات درمانی: شعار یا ضرورت. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 22. علی مشیری، فاطمه دهقانی ناژوانی. آسیب شناسی پژوهش در کشور و بیان ضرورت ایجاد تغییراتی در نحوه امتیاز دهی به تحقیقات پژوهشی به عنوان یک راهکار عملی. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 23. علی مشیری، نوید گلستانی. راهکار های ارتقای بخش خصوصی در دامپزشکی. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 24. علی مشیری، نوید گلستانی، فاطمه دهقانی ناژوانی، احمد رضا حمیدی. مقایسه سه روش تثبیت شکستگی های متافیزیال فمور در سگ. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 25. احمد عریان، علی مشیری، عبدالحمید میمندی پاریزی. معرفی روش های اخذ اطلاعات پس از آزمون بیومکانیک تاندون در تحقیقات تجربی: قابل استفاده برای کلیه پژوهشگران. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 26. علی مشیری، احمد عریان، فاطمه دهقانی ناژوانی. ضرورت استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات دامپزشکی. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 27. نوید گلستانی، اصغر مقیسه، علی مشیری. کاربرد سیتولوژی واژن و رنگ فرج برای تعیین چرخه فحلی در خرگوش های ماده. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 28. نوید گلستانی، اصغر مقیسه، محمد عباس زاده، علی مشیری. گزارش یک مورد فلجی خلفی خرگوش به دلیل آدنوکارسینومای رحمی. هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران. نهم الی یازدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و یک. مرکز همایش های رازی. تهران. ایران.
 29. دکتر مصطفی شاهرضایی، دکتر علی مشیری، دکتر احمد عریان، دکتر کامران آزما، دکتر محمدرضا پرویزی، دکتر بابک شکارچی، دکتر کیوان مجیدزاده، سعید شیرزادی.بررسی خواص In vitro بیوایمپلنت سه بعدی ژلاتین-نانوهیدروکسی آپاتیت-سیمواستاتین و نقش آن بر ترمیم و بازساخت نقیصه تجربی استخوان رادیوس خرگوش: مطالعه ای بدیع با ارزش بالینی قابل توجه. بیست و دومین کنگره انجمن جراحان اورتوپدی ایران، ۲۱ الی ۲۵ مهرماه ۱۳۹۳، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد، تهران. ایران
 30. دکتر علی مشیری، دکتر احمد عریان، دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی، دکتر مصطفی شاهرضایی. کاربرد بدیع مایع سینویالی تهی شده از سلول ادغام شده در بیوایمپلنت سه بعدی نانو-میکروساختار کلاژنی در آسیب تجربی تاندون و نقش آن بر ترمیم و بازسازی: مطالعه حیوانی در خرگوش با اهمیت بالینی. بیست و دومین کنگره انجمن جراحان اورتوپدی ایران، ۲۱ الی ۲۵ مهرماه ۱۳۹۳، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد، تهران. ایران
 31. احمد عریان، علی مشیری، عبدالحمید میمندی پاریزی. نقش مهندسی بافت و طب بازساختی در بازسازی و ترمیم تاندون آسیب دیده با استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت زنوگرافت ادغام شده در داربست های زیست سازگار و زیست تخریب پذیر سه بعدی و هیبریدی کلاژن پلی دیوکسانون: مطالعه تجربی در مدل نقیصه بزرگ تاندون کالکانئال خرگوش. سومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب. اردیبهشت ۱۳۹۴٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، فارس، ایران.
 32. علی مشیری، علی محمد شریفی، احمد عریان. نقش داروی سیمواستاتین در ترمیم نقیصه ها و آسیب های استخوانی و راهکار های مبتنی بر مهندسی بافت و طب بازساختی در رهایش آن در محیط استخوانی: مطالعه مروری در حوزه تحقیقات مدل های حیوانی. دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران، ۱۶-۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴٫ مرکز همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 33. علی مشیری، احمد عریان، عبدالحمید میمندی پاریزی. بررسی نقش داربست سه بعدی زیست سازگار و زیست تخریب پذیر کلاژن-پلی دیوکسانون-مایع سینویالی آسلولار-ژل پلاکتی در ترمیم نقیصه های بزرگ تاندون کالکانئال در مدل حیوانی خرگوش. دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران، ۱۶-۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴٫ مرکز همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 34. علی محمد شریفی، علی مشیری، احمد عریان. نقیصه های کندرال و استئوکندرال مفصلی: انتخاب های موجود و نقش مهندسی بافت و طب بازساختی در آینده روش های درمانی. دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران، ۱۶-۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴٫ مرکز همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران.
 35. علی مشیری، محمد مهدی نادری، حامد حیدری والا، سمیه کاظم نژاد، احمد عریان، مرتضی فاراب. بررسی مقایسه ای روند ترمیم نقیصه های بزرگ و تمام ضخامت پوست پس از استفاده از داربست های آسلولار و دو بعدی درمیس گاوی در نقش های مختلف: مطالعه فاز حیوانی در مدل رت. دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران، ۱۶-۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴٫ مرکز همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران.
 36. علی مشیری، مصطفی شاهرضایی، بابک شکارچی، احمد عریان. بررسی مقایسه ای روند ترمیم نقیصه های بزرگ استخوان رادیوس پس از بازسازی با داربست های سه بعدی زیست سازگار و زیست تخریب پذیر ژلاتین-نانوهیدروکسی آپاتیت و ژلاتین-سیمواستاتین: مطالعه تجربی در مدل حیوانی خرگوش. نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ۶-۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵٫ مرکز همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران.
 37. علی مشیری، احمد عریان، عبدالحمید میمندی پاریزی. نقش داربست سه بعدی زیست سازگار، زیست تخریب پذیر و زیست فعال کلاژن-پلی دیوکسانون-مایع سینویالی آسلولار-ژل پلاکتی-تنوسیت های جنینی در ترمیم نقیصه های بزرگ تاندون کالکانئال: مطالعه تجربی در مدل حیوانی خرگوش. نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ۶-۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵٫ مرکز همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران.
 38. علی مشیری، علی محمد شریفی. زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری، و اثرات زیست مواد مختلف پرکاربرد در مهندسی بافت استخوان بر مراحل مختلف ترمیم استخوان: مطالعه تجربی در مدل سلولهای بنیادی و مدلهای حیوانی رت و خرگوش. چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی، ۱۰-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، شهرکرد، ایران
 39. علی مشیری، احمد عریان، عبدالحمید میمندی پاریزی. طراحی، ساخت آزمایشگاهی و استفاده از داربست دو فازی کلاژنی نانو و میکروساختار با استفاده از فناوری الکترواسپینینگ و پلیمریزاسیون در ترکیب با پلاسمای غنی از پلاکت و مایع سینویالی آسلولار با منشاء گاوی در ترمیم نقیصههای تجربی تاندون در خرگوش. چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی، ۱۰-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، شهرکرد، ایران

لیست مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 1. Moshiri A, Meimandi Parizi A, Keyvani A, Dehghani Nazhvani F, Golestani N. Effects of different materials on wound closure and healing. 3rd international symposium of veterinary surgery, anesthesia and radiology, Kish, Iran, 2011. (Corresponding Author)
 2. Moshiri A, Meimandi Parizi A, Raayat Jahromi A, Dehghani Nazhvani F, Moshiri K. Effects of casting type on the hind limb fractures distal to the femur, a clinical study in foals. 3rd international symposium of veterinary surgery, anesthesia and radiology, Kish, Iran, 2011. (Corresponding Author)
 3. Oryan A, Moshiri A, Meimandi Parizi A. Tendon rupture and repair- the degenerative signs in the early stages changed into aligned and mature collagen appearance in the late stages of healing. 3rd international symposium of veterinary surgery, anesthesia and radiology, Kish, Iran, 2011. (Corresponding Author)
 4. Moshiri A, Dehghani Nazhvani F. Effects of methylprednisolone and shark cartilage on canine mix mammary tumors- a two years follow up-case report. 3rd international symposium of veterinary surgery, anesthesia and radiology, Kish, Iran, 2011. (Corresponding Author)
 5. Oryan A, Moshiri A, Dehghani Nazhvani F, Khoob AH. Fibrosarcoma resulted to extreme bone lysis in the digits of the hind legs in a wild nightingale- a case report. 3rd international symposium of veterinary surgery, anesthesia and radiology, Kish, Iran, 2011. (Corresponding Author)
 6. Meimandi Parizi A, Moshiri A, Dehghani Nazhvani F, Hamidi A. Cardiac arrest in result of respiratory apnea following intravenous administration of diazepam in combination with ketamine, during the maintenance stage of the general anesthesia-A case report. 3rd international symposium of veterinary surgery, anesthesia and radiology, Kish, Iran, 2011. (Corresponding Author)
 7. Oryan A, Moshiri A, Meimandi Parizi A, Imani H. Leiomyoma, a report for canine vulvar abnormality with favorable outcome. 3rd international symposium of veterinary surgery, anesthesia and radiology, Kish, Iran, 2011. (Corresponding Author)
 8. Moshiri A, Dehghani Nazhvani F. Intra medullary pin can induce degenerative joint disease. A case series study with three month follow up. 3rd international symposium of veterinary surgery, anesthesia and radiology, Kish, Iran, 2011. (Corresponding Author).
 9. Nikahval B, Hamidi A, Moshiri A. Treatment of grade II cutaneous mast cell tumor in a dog. 3rd international symposium of veterinary surgery, anesthesia and radiology, Kish, Iran, 2011. (Corresponding Author)
 10. Oryan A, Hedayatian K, Moshiri A. Effects of methanol extract of Raei flower (Hypericum scabrum) on an experimental wound healing in rats. 20th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tehran, Iran, 2012.
 11. Mohammadalipour A, Oryan A, Moshiri A, Tabandeh MR. Structural and biochemical alterations during the cutaneous wound healing process treated with topical application of silymarin in rats. 21st international congress of Physiology and Pharmacology, 23-27 Aug 2013. Tabriz University of Medical Sciences. Tabriz. Iran.
 12. Meimandi-Parizi A, Oryan A, Moshiri A. Tissue Engineered 3-dimensional bioimplant for treatment of large bone defects. 36th SICOT Orthopaedic World Congress. 17-19 September 2015. Guangzhou, China.
 13. Moshiri A, Oryan A, Sharifi AM. Current in vivo evidences on role of stem cell therapy in bone regenerative medicine: A systematic review. The 1st National Festival and International congress of stem cell and regenerative medicine. 19-21 May 2016. Rayzan International Congress Center. Tehran, Iran.
 14. Sharifi AM, Moshiri A.  Role of natural based biomaterials on healing of femoral bone-hole model in rats: an experimental study with significant value in bone regenerative medicine. The 1st National Festival and International congress of stem cell and regenerative medicine. 19-21 May 2016. Rayzan International Congress Center. Tehran, Iran.
 15. Moshiri A, Oryan A, Meimandi-Parizi A. Combination of cell therapy and tissue engineering in the regeneration, restoration, and repair of experimentally induced large Achilles tendon defect model in rabbits. The 1st National Festival and International congress of stem cell and regenerative medicine. 19-21 May 2016. Rayzan International Congress Center. Tehran, Iran.

شرکت در کارگاه ها و نشست های علمی

 1. کارگاه دو روزه اصول تئوری سلول های بنیادی، ۱۰ و ۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۶، دانشکده علوم دانشگاه شیراز. شیراز. ایران
 2. Quality assurance in veterinary biological products. 15th. Veterinary Medicine Congress. 27 April ۲۰۰۸٫ Razi Hall Center. Tehran. Iran.
 3. کارگاه آموزشی مقاله نویسی و پروپوزال نویسی. ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۸٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران
 4. کارگاه آموزشی کارآفرینی (صنعت کروکودیل). ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 5. کارگاه آموزشی اولتراسونوگرافی دستگاه تولید مثل گاو شیری. ۱۵ آبان ۱۳۸۸٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 6. کارگاه هماتولوژی، الکتروفورز، شیمی و الایزا. ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۸٫ جهاد دانشگاهی فارس. شیراز. ایران.
 7. کارگاه استخراج DNA، الکتروفورز، و PCR. 6و ۷ خرداد ماه ۱۳۸۹٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 8. کارگاه آموزشی تهیه مقاطع بافتی. ۶ خرداد ۱۳۹۰٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 9. کارگاه آموزشی احیا قلبی-ریوی در دامهای کوچک با نگاهی به CPCR در انسان. ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 10. کارگاه آموزشی چگونگی نگارش مقالات علمی در علوم زیستی. ۱۳ و ۱۴ خرداد ۱۳۸۹٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 11. کارگاه آموزشی دعوت از کارآفرینان برتر در رشته دامپزشکی. ۲ دی ماه ۱۳۸۹٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 12. کارگاه آموزشی Nested PCR. 26 و ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۰٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 13. کارگاه آموزشی تدوین طرح تجاری. ۲۰ آذرماه ۱۳۸۹٫ مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 14. کارگاه آموزشی چگونگی طراحی و اجرای پژوهش در علوم زیستی. ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹٫ دانشکده علوم دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 15. کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار Endnote. 26 آبان ماه ۱۳۹۰٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. ایران.
 16. کارگاه آموزشی کولیک اسب. ۶ خرداد ۱۳۹۰٫ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 17. کارگاه آموزشی اولتراسونوگرافی در دام های کوچک. ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۲٫ شرکت امید ایرانیان دانشگاه تهران. تهران. ایران
 18. کارگاه آموزشی اصول طب اورژانس در دام های کوچک. ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۲٫ شرکت امید ایرانیان دانشگاه تهران. تهران. ایران
 19. کارگاه آموزشی مدیریت زخم و اورژانس های جراحی در دام های کوچک. ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۲٫ شرکت امید ایرانیان دانشگاه تهران. تهران. ایران
 20. کارگاه آموزشی اورتوپدی در دام کوچک. ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۲٫ شرکت امید ایرانیان دانشگاه تهران. تهران. ایران
 21. مدیریت تشخیص و درمان اختلالات ستون مهره‌ها و دیسک بین مهره‌‌ای در دام‌های کوچک. ۲۰ شهریور ۱۳۹۲٫ سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران. تهران. ایران.
 22. مدیریت تولید مثل گله‌های گاو شیری. ۳۰ مرداد ۱۳۹۲٫ سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران. تهران. ایران.
 23. مدیریت، تشخیص و درمان اختلالات اندام حرکتی خلفی در دام‌های کوچک. ۲۳ مرداد ۱۳۹۲٫ سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران. تهران. ایران.

طرح های پژوهشی-کاربردی اجرا شده

 1. طرح کارآفرینی تحت عنوان بررسی هیستوپاتولوژیک، میکروسکوپ الکترونی، بیومکانیک و اندازه گیری درصد ماده خشک در روند ترمیم ضایعات حاصل از جراحی تاندون خم کننده سطحی در خرگوش. ۱۳۸۸٫ مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 2. طراحی، ساخت و تولید پلاسمای زیستی غنی شده از پلاکت و فاکتور های رشد. ۱۳۹۱٫ مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 3. طراحی، ساخت و تولید بیوایمپلنت های نانو و بیوتکنولوژیک تاندون و لیگامنت با استفاده از مهندسی بافت. ۱۳۹۱٫ مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

دوره های آموزشی

دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی. کد دوره ۹۶۲۲۲٫ ارائه شده توسط شرکت پرتوآزمای مهر. ۶ آبان ۱۳۹۶ لغایت ۱۱ آبان ۱۳۹۶ به مدت ۵۰ ساعت.

سایر افتخارات:

دریافت لوح تقدیر در مراسم تقدیر از فعالان علمی و فرهنگی دانشگاه شیراز. ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۸٫ دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.

دریافت لوح تقدیر و کسب مقام برتر در جشنواره ایده های برتر کارآفرینی. ۲۱ مهر ماه ۱۳۸۹٫ مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.

دریافت لوح تقدیر از ریاست پژوهشگاه ابن سینا. ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳٫ پژوهشگاه ابن سینا، جهاد دانشگاهی

سوابق عضویت

 1. عضویت فعال در بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز. ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲٫
 2. عضو انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰
 3. عضو مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز. ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲
 4. عضو سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۸ تاکنون
 5. عضو انجمن جراحان دامپزشکی ایران. ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۷
 6. عضو انجمن بین المللی بافت سخت. ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲
 7. عضو بنیاد ملی نخبگان. بهمن ماه ۱۳۹۲ تاکنون
 8. عضو انجمن مهندسی بافت و طب ترمیمی ایران از تیرماه ۱۳۹۴ تاکنون
 9. عضو شورای مدیران ستاد توسعه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شهریور ماه ۱۳۹۴ تاکنون
 10. عضو کمیته برگزاری المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و طب بازساختی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آبان ماه ۱۳۹۴ تاکنون
 11. عضو کمیته برگزاری جشنواره ایده پردازی سلول های بنیادی و طب بازساختی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آبان ماه ۱۳۹۴ تاکنون
 12. عضو کارگروه استخوان و غضروف، ستاد توسعه سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آذر ماه ۱۳۹۴
 13. عضو کارگروه دندانپزشکی، ستاد توسعه سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آذر ماه ۱۳۹۴
 14. عضو کارگروه دامپزشکی، ستاد توسعه سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آبان ماه ۱۳۹۴
 15. عضو کمیته داوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مهر ماه ۱۳۹۴ تاکنون

سوابق تدریس

همکاری در تدریس دروس عملی جراحی دام های بزرگ، جراحی دام های کوچک، رادیولوژی، اورتوپدی و بیهوشی دامپزشکی. مهر ۱۳۸۸ الی مهر ۱۳۹۰٫ گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

سایر

 1. مشارکت در برگزاری اولین و دومین همایش افق های نوین در گستره دامپزشکی و دبیر اجرایی دومین همایش افق های نوین در گستره دامپزشکی. ۱۳۸۶، ۱۳۸۸٫ مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران
 2. مدرس کارگاه دو روزه تحت عنوان تدوین مقالات علمی ISI. هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، دهم الی دوازدهم آذر ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.
 3. تدوین طرح ملی راه اندازی و تاسیس شهرک علمی تحقیقاتی طب و جراحی تجربی، مقایسه ای و ترجمه ای برای دانشگاه علوم پزشکی ایران
 4. تاسیس و دبیر کارگروه مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی کشور. ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

سایر توانمندی ها

 1. جراحی اورتوپدی شامل درمان، اصلاح و تثبیت شکستگی های استخوان، غضروف، بخیه و ترمیم بازساختی پارگی ها و نقائص تاندون و لیگامنت
 2. جراحی پلاستیک انواع بافت های نرم به خصوص جراحی ترمیمی نقیصه های پوستی و درمان زخم های وسیع پوستی به شیوه جراحی و با استفاده از محصولات حاصل از مهندسی بافت
 3. جراحی عمومی محوطه بطنی شامل کبد، کلیه، مجاری ادراری، کیسه صفراوی، معده، روده های کوچک و بزرگ
 4. متخصص در زمینه انواع پیوند های اتوگرافت، آلوگرافت و زنوگرافت قابل استفاده در حوزه اورتوپدی
 5. متخصص در ترمیم انواع بافت نرم و سخت با استفاده از روش های نوین مهندسی بافت، سلول های بنیادی و مواد زیستی ترمیمی
 6. دارای تجربه کار با نرم افزار های رایانه ای جهت استفاده در تحقیقات پزشکی و دامپزشکی
 7. دارای مهارت و دانش فنی در زمینه بیهوشی انواع جانوران (اعم از بی حسی موضعی، ناحیه ای، بلاک عصب، بی هوشی تزریقی، بی هوشی استنشاقی و اوتانازی انواع حیوانات)
 8. توانایی در جهت ایده پردازی، طراحی پژوهش، انجام پژوهش، نوشتن و چاپ مقالات علمی مستخرج  از پژوهش در معتبرترین مجلات علمی دنیا
 9. مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی، طراحی جداول و نمودار ها و ویراستاری تصاویر
 10. آشنا به انواع روش های ارزیابی قابل استفاده در تحقیقات علمی کاربردی در سطح in vitro، in vivo و بالینی مانند آزمون های سلول سازگاری، زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری، ایمنی زیستی، استریلیتی، بیومکانیک، هیستوپاتولوژی، میکروسکوپ های الکترونی ترانسمیژن و اسکنینگ، گراس مورفولوژی، بیوشیمی، PCR و RT-PCR، رادیوگرافی، اولتراسونوگرافی، MRI، CT-Scan، و …
 11. دارای مهارت جهت ابداع روش های درمانی برای ترمیم و بازسازی انواع بافت ها با استفاده از محصولات حاصل از مهندسی بافت (انواع داربست های بافتی) و مواد دارویی، زیستی و زیست فناوری
 12. دارای مهارت در زمینه طراحی تحقیقات بین رشته ای، پیوند سطوح مختلف علمی در راستای انجام پژوهش های کاربردی
 13. دارای مهارت در زمینه کار با حیوانات آزمایشگاهی، بیهوشی و جراحی حیوانات آزمایشگاهی
 14. آشنا به اموری مانند تدوین طرح تجاری، پروژه تحقیقاتی، و پایان نامه ها
 15. فن بیان و قدرت تحلیل قوی یافته های علمی-تحقیقاتی و توانایی در جهت ارائه با کیفیت دستاورد های یک پژوهش
 16. مسلط به زبان انگلیسی
 17. مسئول فیزیک بهداشت و پرتوکار درمانگاه دامپزشکی دکتر مشیری.

مصاحبه ها:

علی مشیری. حیوانات وحشی هرگز اهلی نمی شوند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. ۹ بهمن ۱۳۹۷٫ کد خبر 83188850. سرویس پژوهش/اجتماعی-فرهنگی

علی مشیری. شبکه ملی مدلسازی حیوانی و تحقیقات درون تنی راه اندازی شد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران. لینک مصاحبه: http://stemcell.isti.ir/index.aspx?pageid=714&newsview=22671