Daily Archives: ۱۳۹۷-۰۲-۲۲آیا اینترنت پاسخ مناسبی به سوالات پزشکی ماست؟

۲۲

اردیبهشت ۱۳۹۷

آیا اینترنت پاسخ مناسبی به سوالات پزشکی ماست؟

پزشکی و دامپزشکی پدیده هایی پیچیده هستند. متاسفانه برخی اینقدر کوته بین هستند که شان این رشته ها رو اونقدر پایین میاورند که بدون تخصص و تبحر کافی در این حوزه اظهار نظر تخصصی می کنند. ببینید در این تصویر چه می گوید؟ یک ام ار ای رو ممکنه ده تا رادیولوژیست بخونن و ده تا تشخیص متفاوت از یک بیمار بیرون بیاد. پس صرف…

Readm More