بخش های درمانگاه


پت شاپ (Pet Shop)
پت شاپ (Pet Shop)

پت شاپ (Pet Shop)

۱۷ تیر ۱۳۹۵ - پت شاپ

اتاق معاینه
اتاق معاینه

اتاق معاینه

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - اتاق معاینه و عمل

اتاق عمل جراحی
اتاق عمل جراحی

اتاق عمل جراحی

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - اتاق معاینه و عمل

محیط درمانگاه
محیط درمانگاه

محیط درمانگاه

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - محیط درمانگاه